Close

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 60

เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60 ประกอบด้วย นายพีรายุ หลิมศิริวงศ์ ม.6/3, นายธาริต เตียวเจริญโสภา ม.6/3 และนายชยธร ชื่นมุนีวงศ์ ม.6/3

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน WRO2008 ชิงแชมป์ประเทศไทย

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน WRO2008 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประกอบด้วยเด็กชายธีรภัทร ธรรมธราธาร เด็กชายและเด็กชายศักดินันท์ สุวรรณภูสิทธิ์