Close

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน WRO2008 ชิงแชมป์ประเทศไทย

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน WRO2008 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประกอบด้วยเด็กชายธีรภัทร ธรรมธราธาร เด็กชายและเด็กชายศักดินันท์ สุวรรณภูสิทธิ์