Close

ครูผู้สอนนักเรียน ได้ลำดับที่ 6 การแข่งขัน WRO2012 ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ลำดับที่ 6 การแข่งขัน WRO2012 ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประกอบด้วย เด็กหญิงปัญญ์ชลี สุขพราว ม.3/4, เด็กหญิงนันทิพร ทะเรรัมย์ ม.3/4 และเด็กหญิงจิรัชญา พันสนิท ม.3/5)