Close

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติ ครั้งที่ 63

  เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประกอบด้วย นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ ม.6/2 , นางสาวปัญญ์ชลี สุขพราว ม.4/2 และนางสาวนันทิพร ทะเรรัมย์ ม.4/3

ครูผู้สอนนักเรียน ได้ลำดับที่ 6 การแข่งขัน WRO2012 ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ลำดับที่ 6 การแข่งขัน WRO2012 ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประกอบด้วย เด็กหญิงปัญญ์ชลี สุขพราว ม.3/4, เด็กหญิงนันทิพร ทะเรรัมย์ ม.3/4 และเด็กหญิงจิรัชญา พันสนิท ม.3/5)

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติ ครั้งที่ 62

เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติ ครั้งที่ 62 (ผู้ฝึกนักเรียน)

© 2019 ครูอนุสรณ์ จันทสุข | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.